foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

29 listopada odbyła się u nas andrzejkowa dyskoteka. W czasie zabaw i tańców starsi uczniowie wróżyli i malowali twarze młodszym. Dyskoteka bardzo podobała się wszystkim dzieciom. Andrzejki zorganizowali Pani Joanna Oliszewska-Roguska oraz Pan Maciej Frąckiewicz.

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved