foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W tym tygodniu uczniowie klas: "0", I, II i III wykonywali bombki techniką decoupage. Nad ich pracą czuwali Pani Alicja Turowska oraz wychowawcy. Materiały do wykonania bombek zakupiła Rada Rodziców. Prace dzieci będzie można zakupić na kiermaszu szkolnym w dniu 19 grudnia. Zapraszamy!

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved