foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

16 października 2019 r. odbyło się pasowanie na ucznia dzieci z klasy I. Zaproszeni goście wysłuchali przedstawienia przygotowanego przez najmłodszych uczniów, a następnie wręczyli im małe upominki. Dzieci dostały prezenty od swoich starszych i młodszych kolegów z klas: „0”, II, III, Wójta Gminy Leoncin - Pana Adama Mirosława Krawczaka, Pani Dyrektor, Rady Rodziców oraz Pań z Fundacji „The Barbara Pisarska Trust”. Każdy uczeń dostał od wspomnianych pań misia, któremu wcześniej nadał imię.

2023 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved