foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców składka na komitet w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od dziecka. Rada Rodziców prosi o wpłaty na konto o numerze:

52 8011 0008 0040 0408 5580 0003

Jednocześnie informuje, iż przekazane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na atrakcje podczas Dnia Dziecka, słodycze i nagrody konkursowe, materiały do prac plastyczno-technicznych, wykonywanych w świetlicy. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci.

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved