foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pozostali pracownicy Szkoły Podstawowej w Głusku z siedz. w Nowych Grochalach pragną poinformować, że Egzaminy Gimnazjalne oraz Ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem i w wyznaczonym terminie. Mając na uwadze dobro naszych uczniów, nauczyciele zasiadający w komisjach egzaminacyjnych rezygnują z udziału w strajku w trakcie egzaminów. Nie chcemy, aby nasi wychowankowie w tak trudnym dla nich czasie przeżywali dodatkowy stres. Pragniemy zapewnić im potrzebny spokój i komfort. Pozostali nauczyciele natomiast kontynuują akcję strajkową. Naszym uczniom życzymy powodzenia na egzaminach.

 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved