foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

W środę 27 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego - po przeprowadzonym referendum - przekazał Dyrektorowi Szkoły pismo informujące o rozpoczęciu od dnia 8 kwietnia akcji strajkowej, która będzie trwać do odwołania.

W związku z tym od 8 kwietnia nauczyciele nie sprawują opieki nad dziećmi w godzinach pracy. Jednocześnie informuję Państwa, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzicowi dziecka do ukończenia lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy, gdy jest on zmuszony sprawować opiekę nad dzieckiem w godzinach swojej pracy z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły (wówczas rodzic ma dzień wolny, za który pobiera zasiłek opiekuńczy).

Podstawa prawna art. 32. 1. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved