foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  jest efektem wspólnej pracy reprezentantów uczniów z kolejnych poziomów edukacji, ich rodziców i nauczycieli. Pracując w grupach, sprecyzowano odpowiedzi na ważne pytania: Jakim człowiekiem ma być absolwent kończący szkołę? Jakie wartości są ważne dla niego samego, jego rodziców i nauczycieli? Określono też najważniejsze cele działań profilaktyczno-wychowawczych. W wielu obszarach odnotowano wspólne dla uczestników spotkania spostrzeżenia. Młodzież wykazała się dużą dojrzałością w pojmowaniu spraw dla niej istotnych. Wspólnym elementem było określenie głównego celu, jakim jest rozwój osobowy młodego człowieka.

Aby zapoznać się z dokumentem kliknij tutaj

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved