foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Zapraszamy uczniów klas I-III na konsultacje z pedagogiem:

- klasa III - wtorek, godz. 14.05

- klasa I - środa, godz. 13.15

- klasa II - czwartek, godz. 14.10.

 

Konsultacje dla uczniów pozostałych klas pozostają bez zmian.

 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved