foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Dyżury pedagoga szkolnego, p. Eweliny Frączak, dla uczniów klas 1-8:
- klasa 6 b - w poniedziałki o godz. 13:15, poprzez program Teams;
- klasa 5 - w poniedziałki o godz. 14:05, przez program Teams;
- klasa 6 a - we wtorki o 13:15, przez program Teams;
- klasa 8 - we wtorki o 14:05, przez program Teams;
- klasa 4 - w środy o 13:15, przez program Teams;
- klasa 1 - w środy o 14:05, przez program Teams;
- klasa 2 - we czwartki o 13:15; przez program Teams;
- klasa 7 - we czwartki o 14:05, przez program Teams;
- klasa 3 - w piątki o 13:15; przez program Teams.
 
 
Podczas konsultacji z uczniami pedagog szkolny porusza aktualne problemy dzieci. Wspólnie z uczniami stara się je rozwiązać i reagować na niepokojące sygnały. Na zajęciach, poprzez program Teams, pedagog prowadzi także pogadanki na określone tematy, m.in. "Cyberprzemoc i agresja w Internecie - jak się przed nimi chronić?", "Koronawirus - objawy zakażenia i profilaktyka", "Uzależnienie od papierosów i ich wpływ na zdrowie", "Skuteczne metody uczenia się". Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w konsultacjach.
 
Z pedagogiem można także kontaktować się przez Mobidziennik.

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved