foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców składka na komitet w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od dziecka. Rada Rodziców prosi o wpłaty na konto o numerze:

52 8011 0008 0040 0408 5580 0003

Jednocześnie informuje, iż przekazane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na atrakcje podczas Dnia Dziecka, słodycze i nagrody konkursowe, materiały do prac plastyczno-technicznych, wykonywanych w świetlicy. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  jest efektem wspólnej pracy reprezentantów uczniów z kolejnych poziomów edukacji, ich rodziców i nauczycieli. Pracując w grupach, sprecyzowano odpowiedzi na ważne pytania: Jakim człowiekiem ma być absolwent kończący szkołę? Jakie wartości są ważne dla niego samego, jego rodziców i nauczycieli? Określono też najważniejsze cele działań profilaktyczno-wychowawczych. W wielu obszarach odnotowano wspólne dla uczestników spotkania spostrzeżenia. Młodzież wykazała się dużą dojrzałością w pojmowaniu spraw dla niej istotnych. Wspólnym elementem było określenie głównego celu, jakim jest rozwój osobowy młodego człowieka.

Aby zapoznać się z dokumentem kliknij tutaj

Wyprawka do kl. „0”

- 2 zeszyty w kratkę (pierwszy – do matematyki, drugi – do korespondencji),

- 1 zeszyt w 3 linie,

- dwa ołówki,

- gumka do ścierania,

- temperówka,

- nożyczki, - kredki,

- pastele, - plastelina,

- papier kolorowy,

- papier techniczny kolorowy,

- klej,

- farby,

- pędzelek,

- kubek na wodę,

- bibuła (4 dowolne kolory),

- ryza papieru ksero w formacie A4,

- flamastry, 

- ręcznik,

- kapcie na zmianę (najlepiej z białą podeszwą).

Ćwiczenia i podręczniki do kl. „0”

  1. „Nowa Trampolina Sześciolatka” – cały pakiet, części 1, 2, 3, 4, 5, PWN;
  2. „Nowa Trampolina Sześciolatka – Kącik artysty”, PWN;
  3. „Trampolina + LITERKI”, PWN;
  4. „Trampolina + CYFERKI”, PWN;
  5. „Trampolina + CZYTANKI”, PWN;
  6. „Trampolina, Badanie gotowości szkolnej – KARTY DIAGNOSTYCZNE”, PWN.

Tytuły ćwiczeń do języka angielskiego i religii zostaną podane w sierpniu, na stronie internetowej szkoły oraz we wrześniu, na początku roku szkolnego.

W środę 27 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego - po przeprowadzonym referendum - przekazał Dyrektorowi Szkoły pismo informujące o rozpoczęciu od dnia 8 kwietnia akcji strajkowej, która będzie trwać do odwołania.

W związku z tym od 8 kwietnia nauczyciele nie sprawują opieki nad dziećmi w godzinach pracy. Jednocześnie informuję Państwa, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzicowi dziecka do ukończenia lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy, gdy jest on zmuszony sprawować opiekę nad dzieckiem w godzinach swojej pracy z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły (wówczas rodzic ma dzień wolny, za który pobiera zasiłek opiekuńczy).

Podstawa prawna art. 32. 1. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2019 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved